O nama

Ukratko o nama i i našim uslugama

Add Main Title

Alibris doo je privredno društvo koje se bavi pružanjem usluga knjigovodstva preduzetnicima i pravnim licima u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i važećim podzakonskim aktima, kao i sve druge poslove koji se uobičajeno prepuštaju knjigovodstvenim agencijama – prijava i odjava radnika, obračun plata i naknada zarada zaposlenih, obračun poreza i predaja poreskih prijava i drugo.

Knjiženje poslovnih promena obavljamo na savremenom računovodstvenom softveru koji je usklađen sa zakonskim propisima. Kompjuterska obrada podataka omogućava nam brzo evidentiranje Vaših poslovnih promena uz minimizaciju mogućih grešaka. Takođe, na Vaš zahtev, u kratkom roku možemo da izradimo veliki broj različitih izveštaja potrebnih za donošenje strateških i taktičkih poslovnih odluka.

Naši računari snabdeveni su programima za zaštitu podataka, te čine sigurno okruženje za Vašu dokumentaciju.

Svakom klijentu pristupamo posebno. Možete odabrati kombinaciju usluga iz našeg portfolija koja Vam odgovara. Pored samog knjiženja, za Vas možemo da vršimo prijavu i odjavu radnika, izradu i podnošenje poreskih prijava, izradu različitih obračuna i izveštaja, i slične poslove. Dolazimo kod Vas po dokumentaciju i podnosimo različite obrasce poreskim i drugim institucijama.

Obavljamo usluge knjigovodstva sa izradom završnog računa za skupštine zgrada, uz asistenciju prilikom registracije istih kao pravnih lica.

Stalno praćenje izmena propisa i savetovanje klijenata iz domena finansijsko-materijalnog poslovanja i poreske politike je naša obaveza.

Osnovni podaci: PIB 107737605 MB 20862122

  • Eliminate Repeat Entry
  • Drive Business Process
  • Structure Data & Docs
  • Simplify Communication
  • Eliminate Repeat Entry
  • Drive Business Process
  • Structure Data & Docs
  • Simplify Communication

Dragana Škundrić – Direktor