Poresko savetovanje

Poresko savetovanje

  • Izrada dokumentacije za registraciju firme kod Poreske uprave pre otpočinjanja delatnosti
  • Informisanje klijenta o aktuelnim poreskim zakonima
  • Obračun naknade i poreza i doprinosa na ugovore sa fizičkim licima
  • Obračun ostalih poreskih obaveza, izrada i predaja poreskih prijava elektronskim putem
  • Savetovanje iz oblasti finansija i poreskog prava