Knjigovodstvo

Knjigovodstvo

  • Knjiženje poslovne dokumentacije u skladu sa Zakonom o računovodstvu
  • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
  • Priprema za završni račun, predzaključna knjiženja, izrada probnog bilansa
  • Izvodi otvorenih stavki, usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem