Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
22
AUG
2018

Izvoz dobara i poresko oslobođenje

         Ostvarivanje poreskih oslobodjenja kod izvoza dobara Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod PDV sa pravom odbitka prethodnog poreza (koji je stupio na snagu 01.07.2018.) Propisan je poreski tretman u...
Dalje
22
AUG
2018

Zabrana brisanja privrednog subjekta iz registra APR-a

Posted By :
Comments : 0
Zabrana Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, kao i registraciju ostalih zakonom zabranjenih promena podataka u vreme preduzimanja radnji Poreske policije Uvodi se zabrana Agenciji za privredne registre da izvrši brisanje...
Dalje
22
AUG
2018

Obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorima

Uvedena je obaveza poreskog obveznika da prijavi podatak o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost. Dostava podataka se vrši iključivo elektronskim putem preko portala E-POREZI, popunjavanje...
Dalje
21
AUG
2018

Adresa za prijem elektronske pošte

Posted By :
Comments : 0
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine Jedna od izmena koju ste u obavezi da odradite za svoju firmu je sledeća: Registracija adrese za prijem...
Dalje