Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
01
NOV
2018

Izmene Pravilnika o ulaganjima u oblastima kulture koja se priznaju kao rashod

Posted By :
Comments : 0
Dana 19.oktobra 2018 godine u Sl.glasniku br .78/2018 objavljen je novi Pravilnik o ulaganjima u oblastima kulture koja se priznaju kao rashod. Stupanjem na snagu novog Pravilnika 31.oktobra 2018 godine prestaje da važi stari Pravilnik donet 2002 godine Novi pravilnik se odnosi...
Dalje
01
NOV
2018

KPO Obrazac

Posted By :
Comments : 0
   
Dalje
30
OCT
2018

IOS – Popis Imovine

Posted By :
Comments : 0
Bliži se vreme popisa,  a jedna od Obaveza Pravnih lica i Preduzetnika , prema članu 18.Zakona o računovodstvu ,  je da pre sastavljanja finansijskih izveštaja , usaglase medjusobna potraživanja i obaveze sa svojim dužnicima i poveriocima . U praksi se najcešće koristi IOS...
Dalje
29
OCT
2018

Obavezna dokumentacija u maloprodajnom objektu

Šta morate imati u maloprodajnom objektu Na ulazu u objekat mora se vidno istaći: –          pun ili skraćeni naziv, onako kako stoji u rešenju APR, skraćen naziv se može koristiti samo ako je i upisan kod APR, sa nazivom eventualne poslovne jedinice (kod privredni...
Dalje
29
OCT
2018

Prava i obaveze preduzetnika na povraćaj više plaćenog poreza nakon brisanja preduzetničke „radnje“

Zakon o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/11, i 5/15..u daljem tekstu ZDP) ne poznaje pojam „radnje“ već preduzetnika definiše kao poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja delatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o...
Dalje
23
AUG
2018

Ukinuta obaveza poslodavaca da isplaćuju naknadu zarade porodiljama

Ukinuta obaveza poslodavca da isplaćuju naknadu zarade porodiljama 01.jula 2018 god. Usvojen je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl.glasnik RS”, br.113/2017 I 50/2018) koji je doneo izmene u načinu isplate naknade za vreme porodiljskog odustva I odsustva radi nege...
Dalje
22
AUG
2018

Menadžerski ugovori za rad direktora

Mišljenje Ministarstva u vezi sa plaćanjem poreza i doprinosa kada direktor ne ostvaruje naknadu za svoj rad Ministarstvo finansija je izdalo mišljenje br. 011-00-1137/2018-04 dana 11.06.2018.godine i iznelo svoj stav da postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak gradjana i...
Dalje
22
AUG
2018

Naknada za rad direktora u DOO

Naknada za rad Direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću Svako društvo s ograničenom odgovornošću mora imati barem jednog Zakonskog Zastupnika tj.direktora. Naknada za rad direktora u društvu sa ograničenom odgovornošću uredjena je odredbama člana 393 Zakona o privrednim...
Dalje
22
AUG
2018

Brisanje preduzetničke radnje – prava i obaveze

NEKA PRAVA I OBAVEZE PREDUZETNIKA (FIZIČKIH LICA) NAKON PRESTANKA OBAVLJANJA DELATNOSTI Obaveze i potraživanja prema trećim licima: Ako je u momentu brisanja „radnje“ iz registra postojala obaveza „radnje“ prema trećim licima, treća lica mogu naplatiti svoja potraživanja o...
Dalje