Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
29
NOV
2018

Oslobađanje od poreza i doprinosa za novoosnovana pravna lica i preduzetnike

Prema članu 12. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i članu 10.  Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima  za obavezno socijalno osiguranje lica koja započinju obavljanje sopstvene delatnosti  imaju određene olakšice. Ta lica su oslobođena  od...
Dalje
28
NOV
2018

Davanje u zakup nepokretnosti izmedju fizičkog i pravnog lica

Prihodima od nepokretnosti smatraju se prihodi koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti. Prihod od nepokretnosti iz stava 1. je ostvarena zakupnina u koju se uračunava i vrednost svih izvršenih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, osim obaveza...
Dalje
27
NOV
2018

Izjava o neaktivnosti

Posted By :
Comments : 0
   
Dalje
27
NOV
2018

POR-1 obrazac

Posted By :
Comments : 0
   
Dalje
27
NOV
2018

Obrazac ZIG

Posted By :
Comments : 0
   
Dalje
27
NOV
2018

IPONO obrazac

Posted By :
Comments : 0
   
Dalje
26
NOV
2018

Stručno usavršavanje zaposlenih

Odredbama člana 49. Zakona o radu (Sl. glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009- dalje Zakon) uredjeno je obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih. U tom smislu, poslodavac je dužan da omogući zaposlenom obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje...
Dalje