Radni odnos

Obrazac PP OPJ – Poreska prijava obračunatog i plaćenog poreza na zarade

Obrazac PP OD – Prijava obračunatih i plaćenih doprinosa za zaposlene

Obrazac M - Prijava, promena i odjava za obavezno socijalno osiguranje

Obrazac M-A – Potvrda o podnetoj prijavi za obavezno socijalno osiguranje

Obrazac M4 – Prijava za utvrđivanje staža osiguranja za zaposlene

Obrazac ROD1 – Prijava početka poslovanja obveznika plaćanja doprinosa

Porez na prihod

Obrazac PP-OPJ4 – Prijava poreza na prihod od nepokretnosi i davanja u zakup pokretnih stvari

Specifikacija uz Obrazac OPJ – Specifikacija primanja prema opštini primaoca (zaposlenog)

Porez na dobit

Obrazac PDP – Prijava za utvrđivanje poreza na dobit

Obrazac OP – Potpisi lica overenih za zastupanje

PDV

Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednosti

Obrazac PPPDV –  Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

Lokalni javni prihodi

Obrazac KT – Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse