Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
19
MAR
2018

Posebni tokovi otpada – spisak obveznika koji nisu podneli izveštaj za prethodnu godinu

Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine objavljen je spisak obveznika plaćanja naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada,...
27
SEP
2017

Koje poreske obaveze nastaju prilikom angažovanja konsultanata iz inostranstva?

U našem poreskom sistemu, uobičajeno je da poreska obaveza nastaje prilikom generisanja prihoda. Iz tog razloga, većina privrednika se iznenadi na pomen...
26
OCT
2016

Prevoz sa sopstvene potrebe iz ugla Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumeskom saobraćaju propisao jer obavezu posedovanja licence za javni prevoz tereta, dok je prevoz tereta za sopstvene potrebe...
31
MAR
2016

Dodatne uplate osnivača nerezidenta koje ne povećavaju kapital

Osnivač društva ograničene odgovornosti koji je nerezident Republike Srbije može za potrebe rada svog privrednog društva (koje je registrovano na...
05
DEC
2015

Radno vreme vozača teretnih vozila i autobusa

Skupština Republike Srbije usvojila je krajem novembra 2015. godine predlog Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima. Ovim...
14
MAY
2015

Priliv novca u stranoj valuti na račun u banci i raspolaganje deviznim prilivom

Privredno društvo može primiti novac u stranoj valuti na račun u banci po osnovu spoljnotrgovinskih poslova i određenih, tačno propisanih, poslova ...
14
MAY
2015

Obaveštenje o deviznom prilivu

Obaveštenje o prilivu je jedan od dokumenata koji se javlja u deviznom platnom prometu između domaćih (rezidenata) i stranih firmi (nerezidenata)....
17
JUN
2014

Kompenzacije spoljnotrgovinskih transakcija

Sredinom prošle godine doneta je nova Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga,...
20
AUG
2013

Reeksport bez ulaska robe u carinsko područje Srbije

Reeksport predstavlja spoljnotrgovinski posao koji obuhvata uvoz i sukcesivni izvoz robe, bez stavljanja robe u slobodan promet u zemlji uvoza. Često se...
16
MAY
2013

Mišljenje Ministarstva finansija o uvozu softvera

“Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da...
12