Pored vođenja knjiga, našim klijentima nudimo i
besplatno finansijsko i poresko-pravno savetovanje.


Pogledajte našu ponudu!
29
JAN
2013

Poreske prijave za januar 2013

Mnogi poreski obveznici čiji je promet u prethodnih godinu dana bio ispod cenzusa za mesečne obveznike odnosno 50.000.000,00 dinara primili su poresku...
26
JAN
2013

Radovi koje izvođač fakturiše investitoru oslobođeni PDV-a

Ovaj tekst govori o odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost koje su važile do 15.10.2015. godine. O trenutno aktuelnim odredbama čitajte ovde....
19
JAN
2013

Članstvo u privrednim komorama dobrovoljno

Od 1. januara 2013. godine članstvo u privrednim komorama zasniva se na principu dobrovoljnosti. Obavezu plaćanja doprinosa komori imaju samo članovi....
14
JAN
2013

Saradnja sa fizičkim licima – ugovor o delu

Najveći deo partnera jedne firme čine pravna lica i fizička lica registrovana za obavljanje delatnosti (preduzetnici). Pored toga, firme tokom svog...
11
JAN
2013

Obaveza upotrebe pečata u poreskim prijavama

Zakonom o privrednim društvima iz 2011. godine propisano je da pravna lica nisu obavezna da poseduju pečat. S obzirom na druge zakonske propise koji...
08
JAN
2013

Datum prestanka PDV aktivnosti

Zahtev za brisanje iz sistema PDV, obveznik koji je ispunio uslove za brisanje, podnosi na obrascu ZBPDV. Na ovom obrascu potrebno je uneti i datum...
08
JAN
2013

Brisanje obveznika iz evidencije za PDV

Ministar finansija doneo je novi Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidencije i brisanja iz evidencije i...
03
JAN
2013

Odbitak PDV-a – razna pitanja

Pitanje: Da li je za ostvarivanje prava na odbitak PDV-a iz računa za robu neophodno da imamo otpremnicu? Odgovor: Ne. Otpremnica prati robu u transportnom...
03
JAN
2013

Zatvaranje avansa konačnim računom sa različitim stopama PDV-a

Pitanje: Poštovani, imam dilemu oko zatvaranje avansa i fakrura sa različitim poreskim stopama, da li ste možda obrađivali ovu temu a da sam je ja...
11
DEC
2012

Usklađivanje vrednosti osnovnog kapitala

Podsećamo društva ograničene odgovornosti da u okviru priprema za izradu završnog računa treba da pregledaju stanje na kontima kapitala. Zakon o privrednim...