Pored vođenja knjiga, našim klijentima nudimo i
besplatno finansijsko i poresko-pravno savetovanje.


Pogledajte našu ponudu!
22
MAY
2015

Neoporezivi iznosi naknada troškova zaposlenima koji nemaju karakter zarade

Usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade, a primenjuju se od 1. februara 2016. do 31.01.2017....
03
APR
2015

Lična primanja vlasnika firme – uzimanje iz imovine pravnog lica

Jedna od osnovnih karakteristika privrednog društva jeste podvojenost imovine društva od imovine vlasnika. Privredna društva imaju status pravnog lica, pa...
20
MAR
2015

Porez i socijalni doprinosi za direktora firme koji nije u radnom odnosu

Poslove zastupanja i rukovođenja firmom direktor može da obavlja na dva načina: iz radnog odnosa (kada se zaključuje ugovor o radu), i van radnog odnosa...
19
FEB
2015

Mirovanje firme – Izjava o neaktivnosti umesto završnog računa za 2014. godinu

Novim Zakonom o računovodstvu koji se prvi put primenjuje za završni račun za 2014. godinu uvedena je Izjava o neaktivnosti za pravna lica koja tokom...
10
FEB
2015

Šta je kvalifikovani elektronski potpis?

U cilju olakšanja komunikacije sa državnom upravom i uštede u vremenu i troškovima, elektronsko poslovanje uvedeno je u određene sfere rada pre više od...
04
FEB
2015

Produženje roka za predaju seta finansijskih izveštaja za statističke potrebe za 2014. godinu

Agencija za privredne registre izdala je saopštenje na svom web site-u u kome se navodi da je primila preporuku od Ministarstva finansija da se rok za...
20
JAN
2015

Računovodstveni i poreski obračun dobiti

Naime, postoje dva nezavisna obračuna dobiti. Jedan je računovodstveni.  Detalje ovog obračuna definišu računovodstveni propisi i sama firma svojim...
05
JAN
2015

Akontacije poreza na dobit u 2016. godini plaćaju se korišćenjem novog poziva na broj

Podsećamo sve obveznike poreza na dobit koji plaćaju mesečne akontacije poreza na dobit da prilikom uplate akontacije počevši od akontacije za prvi mesec...
27
DEC
2014

Elektronska predaja finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Pogledajte i Elektronska predaja finansijskih izveštaja za 2015. godinu Puno zakonskih izmena u oblasti računovodstva koje su donete tokom godine...
04
DEC
2014

Zatezna kamata u dužničko-poverilačkim odnosima

Prema Zakonu o obligacionim odnosima, svaki poverilac ima pravo na naplatu zatezne kamate od dužnika koji kasni sa isplatom svoje novčane obaveze. Ova...