Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
27
SEP
2017

Koje poreske obaveze nastaju prilikom angažovanja konsultanata iz inostranstva?

U našem poreskom sistemu, uobičajeno je da poreska obaveza nastaje prilikom generisanja prihoda. Iz tog razloga, većina privrednika se iznenadi na pomen...
07
NOV
2016

Redosled namirenja poreskog duga

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem poreskih obaveza, Poreska uprava vrši obračun kamate na dug, a ukoliko do izmirenja obaveza dođe pokretanjem prinudne...
13
SEP
2016

Godinu dana učešća u radu portala MojaFirma.rs

Prošlo je nešto više od godinu dana od kako smo kao deo sjajnog tima počeli rad na portalu MojaFirma.rs. Sa idejom da približimo knjigovodstvene teme...
22
APR
2016

Dopunski rad

Članom 202. Zakona o radu predviđeno je da zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod jednog poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa...
15
DEC
2015

Ukinuta je obaveza predaje poreske prijave PPP

Sa punim funkcionisanje sistema objedinjenje naplate poreza preko portala Poreske uprave ePorezi, preko koga se elektronski predaju poreske prijave PPP-PD...
21
OCT
2015

Korišćenje privatnog automobila u službene svrhe (na službenom putovanju)

Pažnja – ovaj tekst sadrži odredbe koje nisu aktuelne. Ažuran tekst na ovu temu je u pripremi. Hvala što nas pratite! Poslodavac može odobriti...
24
JUL
2015

Kupovina predmeta od fizičkih lica koja nisu registrovana za obavljanje delatnosti

Pored kupoprodaje robe i usluga od registrovanih firmi i preduzetnika, preduzeća ponekad imaju potrebu ili priliku da otkupe neko dobro i od fizičkog lica...
22
MAY
2015

Neoporezivi iznosi naknada troškova zaposlenima koji nemaju karakter zarade

Usklađeni neoporezivi iznosi naknada troškova i drugih primanja zaposlenih koji nemaju karakter zarade, a primenjuju se od 1. februara 2016. do 31.01.2017....
03
APR
2015

Lična primanja vlasnika firme – uzimanje iz imovine pravnog lica

Jedna od osnovnih karakteristika privrednog društva jeste podvojenost imovine društva od imovine vlasnika. Privredna društva imaju status pravnog lica, pa...
07
JUN
2013

Obračun poreza na dohodak građana od izdavanja u zakup nepokretnosti

Prema najnovijim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana koje su stupile na snagu 30. maja 2013. godine, prihodi od izdavanja u zakup sopstvene...
12