Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
27
SEP
2017

Koje poreske obaveze nastaju prilikom angažovanja konsultanata iz inostranstva?

U našem poreskom sistemu, uobičajeno je da poreska obaveza nastaje prilikom generisanja prihoda. Iz tog razloga, većina privrednika se iznenadi na pomen...
26
JAN
2017

Nedokumentovani troškovi i porez na dobit

Na kraju poslovne godine, privredna društva vrše obračun poreza na dobit u obrascu koji se naziva poreski bilans. U ovom obrascu, na finansijski rezultat...
07
NOV
2016

Redosled namirenja poreskog duga

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem poreskih obaveza, Poreska uprava vrši obračun kamate na dug, a ukoliko do izmirenja obaveza dođe pokretanjem prinudne...
13
SEP
2016

Godinu dana učešća u radu portala MojaFirma.rs

Prošlo je nešto više od godinu dana od kako smo kao deo sjajnog tima počeli rad na portalu MojaFirma.rs. Sa idejom da približimo knjigovodstvene teme...
18
MAY
2016

Plaćanje konačne obaveze poreza na dobit za 2015. godinu

Zbog uvođenja brojeva odobrenja prilikom plaćanja poreza na dobit, mnogi obveznici došli su u nedoumicu koji poziv na broj treba da koriste priliko...
16
MAR
2016

Porez po odbitku na naknadu za usluge koja se isplaćuje stranoj firmi

Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koje su stupile na snagu 1. marta 2016. godine uveden je novi porez. Predmet oporezivanja su prihodi koje...
01
DEC
2015

Od 01. januara nove elektronske poreske prijave

S početkom naredne godine (01.01.2016. godine) stupaju na snagu dva nova pravilnika koja omogućavaju elektronsku predaju poreskih prijava koje su njim...
03
APR
2015

Lična primanja vlasnika firme – uzimanje iz imovine pravnog lica

Jedna od osnovnih karakteristika privrednog društva jeste podvojenost imovine društva od imovine vlasnika. Privredna društva imaju status pravnog lica, pa...
20
JAN
2015

Računovodstveni i poreski obračun dobiti

Naime, postoje dva nezavisna obračuna dobiti. Jedan je računovodstveni.  Detalje ovog obračuna definišu računovodstveni propisi i sama firma svojim...
05
JAN
2015

Akontacije poreza na dobit u 2016. godini plaćaju se korišćenjem novog poziva na broj

Podsećamo sve obveznike poreza na dobit koji plaćaju mesečne akontacije poreza na dobit da prilikom uplate akontacije počevši od akontacije za prvi mesec...
123