Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
19
MAR
2018

Posebni tokovi otpada – spisak obveznika koji nisu podneli izveštaj za prethodnu godinu

Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine objavljen je spisak obveznika plaćanja naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada,...
26
DEC
2016

Članarina za Privrednu komoru Srbije u 2017. godini

Privredna komora Srbije donela je Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini....
28
JAN
2015

Nova lokalna ekološka taksa na teritoriji Grada Beograda – Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine

Uprava Grada Beograda donela je Odluku o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine kojom se uvodi nova lokalna taksa od 01. januara 2015. godine....
02
APR
2013

Obveznici plaćanja naknade za posebne tokove otpada

Obveznici plaćanja naknade prema Uredbi o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada su: 1. proizvođači i uvoznici guma, odnosno vozil...
31
OCT
2012

Lokalne komunalne takse i firmarina

Izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ukinut je određeni broj lokalnih komunalnih taksi, definisani su najviši mogući iznosi a...