Računovodstvo i porezi

Pogledajte našu ponudu!
31
MAR
2016

Dodatne uplate osnivača nerezidenta koje ne povećavaju kapital

Osnivač društva ograničene odgovornosti koji je nerezident Republike Srbije može za potrebe rada svog privrednog društva (koje je registrovano na...
16
DEC
2015

Pozajmice osnivača društvu s ograničenom odgovornošću

Davanje zajmova privrednom društvu od strane njegovih osnivača uređeno je članom 181. Zakona o privrednim društvima. Član društva ili sa njim povezano lice...
20
MAR
2015

Porez i socijalni doprinosi za direktora firme koji nije u radnom odnosu

Poslove zastupanja i rukovođenja firmom direktor može da obavlja na dva načina: iz radnog odnosa (kada se zaključuje ugovor o radu), i van radnog odnosa...
16
JAN
2015

Izbor poslovnog imena prilikom osnivanja preduzeća

Jedan od prvih koraka koje treba da obavite pre osnivanja preduzeća i sastavljanja osnivačkog akta jeste da izaberete naziv svog privrednog društva....
16
JAN
2015

Registracija preduzeća u APR-u i Poreskoj upravi

Nakon osnivanja, a pre otpočinjanja rada, sva preduzeća treba da se registruju kod Agencije za privredne registre. U određenom roku nakon registracije,...
27
NOV
2014

Pretežna i ostale delatnosti pravnog lica

Privredno društvo osniva se radi ostvarivanje dobiti obavljanjem delatnosti. U praksi, često se postavlja pitanje da li privredno društvo može obavljat...
20
NOV
2014

Overeni potpisi lica za zastupanje – OP obrazac

Jedan od osnovnih dokumenata svakog privrednog društva je OP obrazac  – obrazac overenih potpisa lica za zastupanje. On sadrži opšte podatke...
02
JUL
2013

Izbor imena prilikom osnivanja preduzetnika

Zаkonom o privrednim društvimа propisаno je dа privredno društvo i preduzetnik obаvljаju delаtnost pod poslovnim imenom. Prаvilа kojimа je Zаkon uredi...
26
APR
2013

Obaveza plaćanja socijalnih doprinosa za strance osnivače privrednih društava u Republici Srbiji

Prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, osiguranicima samostalne delatnosti smatraju se i osnivači privrednih društava koji u njima rade, bez...
17
MAR
2013

Osnivanje društva ograničene odgovornosti

Pročitali ste naš tekst Privredno društvo ili preduzetnik i odlučili se za prvo. Pre nego što počnete sa obavljanjem delatnosti, potrebno je da osnujete i...
12