Pored vođenja knjiga, našim klijentima nudimo i
besplatno finansijsko i poresko-pravno savetovanje.


Pogledajte našu ponudu!
29
JAN
2013

Poreske prijave za januar 2013

Mnogi poreski obveznici čiji je promet u prethodnih godinu dana bio ispod cenzusa za mesečne obveznike odnosno 50.000.000,00 dinara primili su poresku...
26
JAN
2013

Radovi koje izvođač fakturiše investitoru oslobođeni PDV-a

Ovaj tekst govori o odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost koje su važile do 15.10.2015. godine. O trenutno aktuelnim odredbama čitajte ovde....
26
JAN
2013

Na radove na adaptaciji izvođač obračunava PDV

Izmenama Zakona o PDV-u koje su stupile na snagu 1. januara 2013. (a važile su do 15.10.2015. godine,) između ostalog je predviđeno da izvođač radova u...
19
JAN
2013

Članstvo u privrednim komorama dobrovoljno

Od 1. januara 2013. godine članstvo u privrednim komorama zasniva se na principu dobrovoljnosti. Obavezu plaćanja doprinosa komori imaju samo članovi....
03
JAN
2013

Datum prometa nekretnine

Promet objekta nastaje danom kada prenosilac prava predaje objekat sticaocu prava na raspolaganje, odnosno danom kada prenosilac sticaocu predaje ključeve...
03
JAN
2013

Zatvaranje avansa konačnim računom sa različitim stopama PDV-a

Pitanje: Poštovani, imam dilemu oko zatvaranje avansa i fakrura sa različitim poreskim stopama, da li ste možda obrađivali ovu temu a da sam je ja...
27
DEC
2012

Obračun PDV-a u privremenim situacijama za koje je ugovorena valutna klauzula

Investitor i izvođač radova mogu ugovorom definisati naknadu za izvedene radove u stranoj valuti, a plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po kursu Narodne...
09
NOV
2012

Privremene i konačne situacije i PDV

Privremena situacija u građevinarstvu izdaje se u skladu sa propisima o planiranju i gradnji. Sa aspekta Zakona o PDV-u važno je napomenuti da se...
12