RAČUNOVODSTVO I POREZI

Pogledajte našu ponudu!
26
OCT
2016

Prevoz sa sopstvene potrebe iz ugla Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu tereta u drumeskom saobraćaju propisao jer obavezu posedovanja licence za javni prevoz tereta, dok je prevoz tereta za sopstvene potrebe...
27
MAY
2016

Konačno možete sami proveriti da li poslujete u skladu sa zakonom – objavljene kontrolne liste inspekcija

U skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, državne institucije koje vrše inspekcijski nadzor nad privrednim subjektima objavile su svoje kontrolne lista....
16
DEC
2015

Pozajmice osnivača društvu s ograničenom odgovornošću

Davanje zajmova privrednom društvu od strane njegovih osnivača uređeno je članom 181. Zakona o privrednim društvima. Član društva ili sa njim povezano lice...
21
NOV
2015

PDV u građevinarstvu – ispostavljanje računa za građevinske radove bez PDV-a

Još u oktobru 2013. godine država je prepoznala potrebu da stimuliše građevinsku industriju poreskim olakšicama. Tada je članom 10.2.3. Zakona o porezu na...
20
NOV
2015

Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi PDV u građevinarstvu

Ministarstvo finansija izdalo je objašnjenje o primeni člana 10.2.3. Zakon o PDv’u 19.11.2015. godine.   Objašnjenje možete preuzeti u nastavku.
05
NOV
2015

Oslobođenje od PDV u građevinarstvu

Najnovijim izmenama Zakona o PDV koje su stupile na snagu 15. oktobra 2015. godine, na nov način je uređeno pravo na oslobođenje u okviru građevinske...
25
JUN
2013

PDV ili porez na prenos apsolutnih prava u prometu nepokretnosti

Promet nepoktretnosti oporezuje se porezom na dodatu vrednost ili porezom na prenos apsolutnih prava. Ova dva poreza su međusobno isključiva, što znači da...
24
MAR
2013

Oslobođenje od poreza na imovinu za nepokretnosti namenjene prodaji

Prema članu 12. stav 6. Zakona o porezima na imovinu predviđeno je poresko oslobođenje za nepokretnosti namenjene isključivo prodaji. Pravo na ovo poresko...
19
MAR
2013

Dostavljanje poreskih prijava za porez na imovinu

Poreske prijave poreza na imovinu za 2013. godinu dostavljaju do 31.03.2013. godine pravna lica, preduzetnici i fizička lica. Obveznici poreza na imovinu...
06
FEB
2013

Status izvođača radova u svetlu oslobođenja od PDV obaveze

Ministarstvo finansija objavilo je objašnjenje kojim se preciznije definiše šta se smatra investitorom, a šta izvođačem radova, u smislu člana 10. 2. 3....
12